sesje: BPH


Bank BPH SA powstał w 1989 roku poprzez wydzielenie go ze struktur Narodowego Banku Polskiego. Akcje banku zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 1995 roku. W 2001 roku nastąpiła fuzja BPH i PBK. Powstał w ten sposób trzeci, co do wielkości bank w kraju. Listopad 2007 roku przyniósł kolejne zmiany – bank został podzielony, a większa jego część została włączona do Banku Pekao S.A. Objęło to przeszło 80% aktywów BPH. 17 czerwca 2008 roku akcje BPH kupiło General Electric Company (jedna z wiodących i największych korporacji świata). Od grudnia 2009 roku, po fuzji prawnej, BPH i GE Money Bank działają, jako jeden podmiot – Bank BPH SA. W skład Grupy Banku BPH wchodzą BPH PBK Zarządzanie Funduszami i BPH TFI.

BPH sesje przychodzące (godziny przelewów przychodzących):

BPH sesje wychodzące (godziny przelewów wychodzących):

Dodaj opinie

E-mail tylko do wiadomości redakcji (nie będzie widoczny na stronie).