sesje: Bank Pocztowy


Bank Pocztowy powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Akcjonariuszami są obecnie Poczta Polska Spółka Akcyjna oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Posiadają odpowiednio 75% minus 10 akcji i 25% plus 10 akcji. Swoje usługi bank oferuje za pośrednictwem własnych oddziałów oraz w Urzędach Pocztowych (niemal 8 tysiącach placówek pocztowych). Dzięki temu bank posiada największą sieć dystrybucji w kraju. Oferta kierowana jest do klientów indywidualnych, firm i instytucji. Poza obsługą w placówkach bankowych i pocztowych bank oferuje również bankowość internetową i telefoniczną. W swojej ofercie bank posiada również produkty ubezpieczeniowe. Bank Pocztowy aktywnie wspiera wiele inicjatyw m.in. przez obecność na Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Bank Pocztowy sesje przychodzące (godziny przelewów przychodzących):

Bank Pocztowy sesje wychodzące (godziny przelewów wychodzących):

Dodaj opinie

E-mail tylko do wiadomości redakcji (nie będzie widoczny na stronie).